• English
Основно меню
България
Варна
Северно Крайбрежие
Южно Крайбрежие
Стара Планина
Рила Планина
Родопи Планина
Пирин Планина
Пирин планина Печат Е-мейл
08 November 2007
Пирин е най-красивата и с най-ярко изразен алпийски характер планина в България. Тя е втора по височина след Рила (в България) и трета на Балканския полуостров (след най-високия връх на Олимп, Гърция - вр. Митика, 2917 м ). Пирин се намира в Югозападна България и заема югозападния ъгъл от Рило-Родопския масив. Има издължена форма с посока северозапад-югоизток, ограден от реките Струма и Места.

През вековете планината е била позната под различни имена: тракийското Орбелус (Орбел), означаващо “снежна планина”, старославянското Юденица (от юди - самодиви, които в народните представи обитавали планината), по-новото славянско Перун, свързано с бог Перун, който според славянската митология е живял на връх Вихрен и хвърлял своя огън под формата на гръмотевици, турското Бериде, означаващо “разперен”. Според последните проучвания, названието Пирин произхожда от хетската дума “перунаш” - скала, и тракийското име Перинтус или Пиринтос.

Планината е съставена главно от два вида скали - гранит и карст (мрамор), които на места така са се преплели, че границата им разделя върхове, циркуси, даже и езера. Вследствие на продължителното заледяване през кватернера, Пирин като цяло има определено алпийски релеф - скалисти върхове и ръбове, дълбоки циркуси, добре очертани трогови (ледникови) долини, множество глациални езера.

Климатът е планински, но със силно средиземноморско влияние, проникващо по долините на реките Струма и Места. Затова и Пирин планина има най-много слънчеви дни през годината в сравнение с Рила, Стара планина, Витоша и Осогово. Средногодишната температура край хижа “Вихрен” (около 2000 м н.в.) е 3.7° С, средната януарска температура - минус 4.2° С, а средната августовска - 12.8° С. Най-много валежи (предимно от сняг) падат през ноември и декември, а най-малко - през август. Средногодишният валеж на връх Вихрен варира между 1500 и 1600 мм на кв. м. Най-много облачни дни има през май и декември. Преобладаващите ветрове през зимата са северозападните, а през лятото - югозападните.

 

Pirinmountain1.JPG
Pirinmountain10.JPG
Pirinmountain11.JPG
Pirinmountain12.JPG
Pirinmountain13.JPG
Pirinmountain14.JPG
Pirinmountain2.JPG
Pirinmountain3.JPG
Pirinmountain4.JPG
Pirinmountain5.JPG
Pirinmountain6.JPG
Pirinmountain7.JPG
Pirinmountain8.JPG
 

 

Advertisement